Science Café Revue

Zásady ochrany soukromí

Úvod
Tyto webové stránky společně s chatbotem (dále společně jako “Webové stránky”) jsou provozovány zapsaným spolkem Otevíráme, z.s., Dobrovského 31, 170 00 Praha 7, Česká republika. “My” nebo „Nás” nebo „Otevíráme“ jsme zapsaným spolkem registrovaným v České republice. Naše centrála je v Praze a řídíme se zákony České republiky a EU. Děláme vše pro to, aby naše Webové stránky byly aktuální, bezpečné a plně funkční, ale nejsme schopni poskytnout žádné záruky, že tomu tak je. Pokud se rozhodnete používat naše Webové stránky, děláte tak plně na vlastní odpovědnost. Prostudujte si prosím rovněž naše Podmínky použití a Pravidla pro soubory cookie.

Soukromí
Připravili jsme tyto Zásady ochrany soukromí (dále také jako „Zásady“ nebo „Zásady ochrany osobních údajů“), abychom informovali uživatele Webových stránek o tom, jak pracujeme s osobními údaji a jak tyto údaje chráníme. Chceme těmito Zásadami jasně uvést rizika spojená s používáním těchto Webových stránek. Věříme, že máte právo na ochranu osobních údajů a právo kontrolovat, kdo s nimi nakládá a jakým způsobem. Tyto naše postupy jsou navrženy tak, aby vaše práva respektovaly. Aplikujeme proto příslušné bezpečností standardy a opatření, abych vaše osobní údaje chránili.

Jak osobní údaje získáváme
Otevíráme získává osobní údaje dvěma způsoby. První způsob nám umožňuje získat povědomí o tom, jak si vedeme v poskytování našich Webových stránek. Abychom to zjistili, Otevíráme získává údaje o návštěvnících Webových stránek, jako je například IP adresa, lokace, nebo informace o internetovém prohlížeči. Můžeme rovněž získat informace o tom, jak se uživatel na našich Webových stránkách pohybuje, na co kliká a jak komunikuje s naším chatbotem. Otevíráme shromažďuje také osobní údaje, a to v situaci, kdy se uživatel rozhodne využít některou ze služeb, pro které je nutné zadání osobních údajů, jako je například přihlášení k odběru newsletteru, upozornění, update a podobně.

Použití osobních údajů
Osobní údaje, které nám uživatelé poskytnou používáme v souladu s účelem, za jakým nám je poskytli. Pokud se rozhodnete být s námi v určitém ohledu v kontaktu (například kvůli novinkám, upozorněním a podobně) nebo využívat služby, které vyžadují znalost vašich osobních údajů, budeme používat tyto osobní údaje k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat a služby poskytnout a/nebo případně požádáme třetí stranu, aby tak učinila.

Zpřístupnění osobních údajů
Odůvodněnost podnětů od vládních organizací k tomu, abychom zpřístupnili osobní údaje našich uživatelů budeme důkladně zvažovat.

Soubory Cookies
Soubory cookies můžeme využívat pro různé účely. Soubor “cookie” jsou malé datové soubory, které naše Služby mohou poslat do internetového prohlížeče a ty být následně uloženy na vašem zařízení. Pokud chcete co nejvíce chránit vaše soukromí a máte obavu ze souborů cookies, můžete změnit nastavení vašeho internetového prohlížeče tak, aby vás o ukládání souborů cookies informoval. Můžete rovněž změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, že bude soubory cookies odmítat. Vystavíte se tím nicméně riziku, že některé funkce Webových stránek nebudou plně funkční.

Služby třetích stran
Otevíráme využívá služby třetích stran k zajištění fungování Webových stránek a souvisejících procesů a služeb. Každá třetí strana má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Jejich přehled je uveden níže. Jakkoli máme důvěru, že tyto třetí strany poskytují adekvátní ochranu osobních údajů, nejsou pod naší správou a mohou měnit své postupy a pravidla.

Airtable (data management)

Dexter (chatboty)

Facebook (social media)

Facebook Messenger (messaging platform)

Chatbase (analytics)

Dashbot (analytics)

Slack (communication and analytics)

Mailchimp (newslettery)

Google Webmaster Tools (analytics)

Google Analytics (analytics)

Linky na jiné weby
Otevíráme může uvádět linky na webové stránky třetích stran, a třetí strany mohou uvádět linky na naše Webové stránky. Webové stránky třetích stran fungují podle svých vlastních pravidel a zásad. Otevíráme nemá žádnou kontrolu nad těmito webových stránkami třetích stran a proto nenese žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty nebo materiály, které jsou na těchto jiných webových stránkách poskytovány.

Sociální sítě a Aplikace pro zasílání elektronickcých zpráv
Otevíráme využívá sociální sítě a aplikace pro zasílání elektronických zpráv k propagaci a k poskytování některých našich služeb, zejména pak chatbotů.

Děti
Otevíráme neshromažďuje žádná data a osobní informace od dětí. Uživatelé, kterým není alespoň 15 let by neměli využívat Webové stránky a zadávat jakékoli osobní údaje.

Bezpečnost
Otevíráme používá standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat, která jsou pod naší správou. Informace, které nám uživatelé zasílají přes internet jsou ve většině případů chráněny protokolem SSL (Secured Socket Layer), který chrání přenos informací po síti. Nicméně nejsme schopni zaručit, že veškerý přenos dat bude takto chráněn a v rámci Webových stránek je možné, že některé funkčnosti a služby takto pomocí HTTPS chráněny nejsou.

Aktualizace a odstraňování informací
Pokud chcete některé informace, které jste nám poskytli změnit nebo odstranit, kontaktujte nás na email info@screvue.cz.

Změny těchto Zásad
Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů se mohou čas od času upravovat a měnit.

Využití obsahu
Tyto Webové stránky obsahují množství obsahu jako jsou textové informace, data, obrázky, grafika, videa a podobně (dále jako „Obsah“). Obsah uvedený na těchto stránkách je vlastnictvím Otevíráme, pokud není uvedeno jinak. Více informací o copyrightu.

Obsah uživatelů
V rámci Webových stránek mají uživatelé možnost zadat svůj obsah – jako například v konverzaci s chatbotem. Veškerý obsah, který nám uživatelé poskytnou můžeme bez omezení použít a rovněž ho také bez omezení předat třetím stranám. Prosím nezadávejte žádný obsah, který považujete za soukromý, zvláště v konverzaci s chatbotem, protože tyto konverzace nejsou soukromé a my je můžeme využít pro různé účely jako je například sdílení na sociálních sítích nebo reklama. Prosím nezadávejte žádný obsah, který není váš nebo ke kterému nemáte práva. Rovněž, prosím nezadávejte žádný obsah, který není legální. Netolerujeme nadávky, sexuální obtěžování a podobné nechutnosti, protiprávní vyjadřování a nekulturní chování. Prosím přečtěte si naše Podmínky použití pro více informací.

Staňte se fanoušky

Přidejte se k nám na sociálních sítích.

Zapojte se do distribuce novin

Staňte se „Science Friendly“ kavárnou a nabídněte vašim hostům Science Café Revue. Pro více informací napište na info@screvue.cz

Inzerujte v novinách a na webu

Zviditelněte se pomocí jedinečného konceptu novin a webu Science Café Revue. Více informací na emailu inzerce@screvue.cz

Nejnovější