Science Café Revue

Redakce

Lukáš Soukup

Lukáš je šéfredaktor Science Café Revue a spoluzakladatel Science Café v České republice. Vede projekty, vyvíjí nové podukty a značky. Pomáhá firmám digitalizovat procesy. V současnosti se věnuje vývoji robotů, kteří s uživateli komunikují lidskou řečí. K tomu všemu ho vede jeho zvídavost a vášeň pro nové technologie.

Roman Hájek

Národní kladenský obrozenec, nadšenec a písmák, tvůrce obsahu všeho druhu ve Studiu AnFas, nakladatel a kulturní aktivista ve spolku Halda, který spoluzaložil a vede. Neúnavně prolézá zapomenuté haldy, z nichž vytahuje na světlo boží nejrůznější kladenské poklady (zejména knihy). Hýbá věcmi (a lidmi) kolem sebe, nesnáší přešlapování a nečinnost. Ve volných chvílích podniká důsledný enologický průzkum zemí českých a moravských, sleduje současné divadlo, pozoruje iniciativy na oživení veřejného prostoru a zcela všežravě hltá dobrou literaturu.

Tereza Mašínová

Tereza vystudovala mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Laboratoři environmentální mikrobiologie na Mikrobiologickém ústavu Akademie Věd, kde se zabývá ekologií mikroorganizmů v lesních ekosystémech. Věnuje se také popularizaci vědy, je vítězkou souteže FameLab a s nadšením prednáší a píše o různých (nejen) biologických tématech.

Jan Majer

Většinu dne pobývá v laboratoři, s očima přitisknutýma k okuláru mikroskopu. Když občas laboratoř přeci jen opustím, podílím se v rámci projektu Science Café na produkci jednotlivých večerů.

Radek John

Bývalý vědecký novinář. V současnosti píše nejvíce o lodích.

Matyáš Vejskal

Zbožňuji život a vše, co k němu patří. Zevnitř mě sžírá nezkrotná zvědavost, kvůli které jsem utekl od online marketingu a algoritmů ovlivňujících naše rozhodování k novinařině. Tím se mi otevřely dveře k nekonečnému množství témat, a to mě konečně baví. Inspiraci vždy hledám v surové divočině, tam jsem doma!

Ladislav Loukota

Ladislav Loukota

Popularizační pisálek podepsaný už pár let pod články na Nedd.cz, Prima Zoom a především stránce na Vědátor, kterou primárně vede od jejího vzniku v roce 2016. Snaží se odborná témata přiblížit s kapkou více vtipu, aniž by to bylo nutně na úkor hloubky. Spoluzakládal také olomoucký spolek studentů přírodních věd & popularizátorů UP Crowd, který v Olomouci pořádá i místní Science Café. Ve volných chvílích píše už asi milion let svůj sci-fi román.

Vladimír Vojík

Vláďa je expert přes technologie, pro klienty jako je například IKEA nebo Nadační fond Neuron vytváří webové appky a provozuje cestovatelský portál CZtip. V rámci Science Café se stará o provoz webu a stojí rovněž za grafickou úpravou novin Science Café Revue. Když zrovna neprogramuje nebo nehraje tenis, čte historickou literaturu nebo je venku se svým psem Dirkem.

Aleš Vyskočil

Aleš Vyskočil

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí na tamní pobočce Historického ústavu Akademie věd. Věnuje se dějinám "dlouhého" 19. století, zejména správním a hospodářským tématům. Mimo to jej dlouholetý zájem o historickou geografii přivedl ke studiu proměny krajiny v moderní éře.

Josef Krob

Profesor katedry filosofie FF MU. Zabývá se ontologií, epistemologií, filosofií přírodních věd (moderní fyzika, relativistická kosmologie) a hledá i inspiraci ve sci-fi literatuře. Má blízko k evolučním koncepcím, ať už jde o vesmír jako celek nebo o evoluci pozemskou a snaží se domýšlet evoluční trendy do budoucnosti. Ve svých publikacích se věnuje problematice tradičních kategorií jakou jsou prostor, čas, pohyb, kauzalita, determinismus, subjekt a objekt poznání a snaží se je kriticky spojit se současnými poznatky přírodních věd.

Anna Marklová

Anna Marklová

Anna Marklová studuje doktorát pod vedením profesorky Mertins na Technické univerzitě v Dortmundu, kde také pracuje v psycholingvistických laboratořích. Ve své práci se zaměřuje na výzkum lingvistické relativity za pomoci metody eye-tracking. Zajímá se také o osvojování jazyka a (nejen) jazykovou diverzitu. Magisterské studium absolvovala na Filozofické fakultě UK, kde se také poprvé setkala s psycholingvistikou a empirickým přístupem ke studiu jazyků.

Julie Nováková

Spisovatelka a bioložka.

Tereza Miková

Copywriterka a překladatelka v současné době působící ve Stevenage, městě, o kterém jste asi nikdy neslyšeli, ale – čtvrtinu všech satelitů, které teď krouží kolem naší planety, vyrobili právě zde! A teď z vesmíru zase zpátky na zem k Tereze: ve volném čase zpívá v místním rockovém sboru a z mazlíčků má nejraději kočky, psy a koloušky.

Eva Semotanová

Eva Semotanová

Vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR. Zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Uplatňuje řadu mezioborových metod, prosazuje využití map a atlasů v historické práci. Zabývá se tvorbou dějepisných atlasů, vědeckých i popularizačních. K hlavním odborným tématům patří urbanizovaná krajina a její vývoj, historické regiony s charismatem a geniem loci (např. Kladsko) a krajina, zachycená v kronikách, průvodcích či vlastivědné literatuře od 18. století.

Martin Gojda

Martin Gojda

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. (*1956) vystudoval archeologii a historii na Filosofické fakultě UK. Od roku 2003 působí na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni (v letech 2005–2011 jako vedoucí) a je také řádným profesorem Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vede od roku 1992 dlouhodobý program dálkového archeologického průzkumu a je kurátorem tamního Archivu leteckých snímků. Vedl řadu tuzemských projektů a participoval v několika zahraničních projektech, týkajících se tématu nedestruktivních metod, krajinné archeologie a letecké prospekce.

Martina Kračmarová

Martina Kračmarová

Čtvrtým rokem studuji doktorát v oboru mikrobiologie na VŠCHT Praha, kde jsem zapojena do projektů zaměřených na studování chování mikrobiálních komunit v různých prostředích (od půdy, přes rostliny až po kinematografické materiály). Kromě novinek v biologii se zajímám o cestování a výtvarnou činnost.

Jan Pacina

Jan Pacina je zaměstnán jako docent na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a na částečný úvazek na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Věnuje se především aplikovanému výzkumu v oblasti využití geoinformatiky v životním prostředí. Jeho hlavním zaměřením je modelování a rekonstrukce krajiny (reliéf, využití krajiny) ze starých map a archivních leteckých snímků, ale také s pomocí nejmodernějších metod geoinformatiky. Další část výzkumu je věnována spolupráci s historiky a archeology, v rámci které se aktivně účastní výzkumu středověké těžby v Krušných horách. Honza se také věnuje súdánské prehistorii, kde je jako geoinformatik, součástí interdisciplinárního týmu odborníků Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze, odhalujícího počátky osídlení Súdánu v oblasti 6. nilského kataraktu.

Michal Křen

Michal Křen

Vystudoval informatiku na MFF UK a matematickou lingvistiku na FF UK. Je vedoucím výzkumné infrastruktury Český národní korpus, jejímž hlavním cílem je mapování češtiny prostřednictvím budování jazykových korpusů a jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti. Odborně se zabývá především korpusovou lingvistikou, stavbou korpusů, variabilitou v jazyce a jazykovými změnami.

Jan Romportl

Chief Data Scientist v O2 Czech Republic. Do roku 2015 působil na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu umělé inteligence na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a vyučoval filozofii umělé inteligence na Fakultě filozofické. Od roku 2015 buduje v O2 tým zaměřený na využívání a rozvoj strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Kromě nedávného půlročního výletu do tech-startupového prostředí coby Chief Science Officer v AI Startup Incubatoru se nyní věnuje i výzkumu bezpečnosti umělé inteligence. Dále spolupracuje s Katedrou filozofie Západočeské univerzity, s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy, s Národním ústavem duševního zdraví a s českým spolkem hnutí Effective Altruism. Organizuje také AI Safety Meetup v Praze.

Miloš Křiššák

Autor pracuje ve společnosti MSD.

Jaroslav David

Jaroslav David

Vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde se zabývá vývojem jazyka, historickou lexikologií a vlastními jmény. Ta ho zajímají nejen jako jazykový materiál, ale především jako reflexe historie a proměn krajiny a společnosti.

Petr Pilař

Petr žije v Českých Budějovicích, zde a v Jindřichově Hradci organizuje Science Café. Působí jako firemní konzultant v oblasti komunikace a HR. Ve volném čase čte populárně naučnou literaturu, k níž se pokouší psát recenze, chodí na procházky se psy, účastní se Hospodského kvízu, občas se projede na kole nebo modelaří.

Jiří Dušek

Jiří Dušek se snaží posouvat hranice audiovizuální tvorby pro digitální planetária, rád zkouší nové způsoby science marketingu a jakýchkoli netradičních způsobů vzdělávání přírodovědných oborů. Vystudoval astrofyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2008 je ředitelem Hvězdárny a planetária Brno, od roku 2016 členem Senátu Parlamentu České republiky. Kromě astronomie je jeho velkou láskou cestování jen tak, s batohem na zádech. Vychutnává si jihovýchodní Asii, pálivé jídlo a dobré víno.

Barbara Mertins

Barbara Mertins

Studovala germanistku, moderní německou literaturou a filozofii ve Freiburku, Basileji a Štrasburku. V roce 1998 na freiburské Albert-Ludwigs univerzitě získala magisterský titul. Od roku 2000 do roku 2004 byla Barbara Mertins první českou doktorandkou na Max-Planck institutu (MPI) pro psycholingvistku v Nijmegen, kde 2004 obhájila titul PhD (Prof. W. Klein/Prof. S. Levinson). Od roku 2005 do roku 2014 působila Barbara Mertins jako odborná asistentka na Ruprecht-Karls univerzitě v Heidelbergu, kdev roce 2013 habilitovala na téma jazyk a kognice. Od roku 2014 je Barbara Mertins profesorkou pro empirickou a experimentální lingvistiku se zaměřením na psycholingvistiku a vedoucí psycholingvistických laboratoří na technické univerzitě v Dortmundu.

Veronika Kašpárková

Filip Němec

Filip dokončuje studium jaderné fyziky na ČVUT a když nám vypráví o zkouškách a látce, kterou se učí, tak jen smekáme, že to dokáže. Filip stojí za nahráváním přednášek Science Café a rozhovorů pro Science Café Revue. Hlavně díky němu se tak dostávají k fanouškům vědy naše online záznamy a vzniká unikátní archiv přednášek a diskusí s vědci. Filipa baví filmy a hudba a svými znalostmi i těch nejokrajovějších žánrů dokáže vždy překvapit.

Hana Valentová

Píšu a edituju texty – nejraději šířím slávu dobrých služeb, produktů a myšlenek. A proto pomáhám s přípravou Science Café Revue. Baví mě pracovat na smysluplných projektech. S Lukášem jsem spoluzaložila Science Café, spolupracuji třeba s domácím hospicem, edituju knihy anebo spoluorganizuju konference založené na kultivované demokratické diskusi. Jakmile zaklapnu počítač, jsem nejraději v přírodě, v kavárně nebo někde na cestách.

Staňte se fanoušky

Přidejte se k nám na sociálních sítích.

Zapojte se do distribuce novin

Staňte se „Science Friendly“ kavárnou a nabídněte vašim hostům Science Café Revue. Pro více informací napište na info@screvue.cz

Inzerujte v novinách a na webu

Zviditelněte se pomocí jedinečného konceptu novin a webu Science Café Revue. Více informací na emailu inzerce@screvue.cz

Nejnovější