Science Café Revue

Copyright

Texty

Texty našich článků jsou dílem redaktorů Science Café Revue a našich spolupraocvníků, se kterými uzavíráme autorskou smlouvou. Licenci k tomuto obsahu má Otevíráme z.s., Dobrovského 31, Praha 7, 170 00.

Ikony

Používáme ikony z Icons8, Google Material Design a Nucleo.

Fotografie, videa & obrázky

Používáme fotografie, videa a obrázky od zdrojů, které nám umožňují jejich zveřejnění na našich Webových stránkách, jako je například databáze Unsplash. Jsme vděční za možnost využívat obrázky z NASAWikimedia nebo GIFy z Giphy.

Právní ujednání

Naše pravidla pro použití souborů cookie a zásady pro ochranu soukromí jsou upravena podle pravidel a zásad EU a World Wide Web Foundation publikovaných pod licencí Creative Commons. Podmínky použití byly adaptovány z GitHub policies publikovaných pod licencí CC0-1.0.

Webové stránky

Tyto webové stránky byly vytvořeny s pomocí open-source frameworku WordPress. Používáme šablonu Gridlove od Meks. Používáme Open Sans font z Google Fonts uvolněný pod licencí Apache License, Version 2.0.

Staňte se fanoušky

Přidejte se k nám na sociálních sítích.

Zapojte se do distribuce novin

Staňte se „Science Friendly“ kavárnou a nabídněte vašim hostům Science Café Revue. Pro více informací napište na info@screvue.cz

Inzerujte v novinách a na webu

Zviditelněte se pomocí jedinečného konceptu novin a webu Science Café Revue. Více informací na emailu inzerce@screvue.cz

Nejnovější