Science Café Revue
Švýcarsko / Autor: Ricardo Gomez Angel. / Zdroj: Unsplash.com

Mozaikovitost je prospěšná

Ekologové z univerzity v Curychu zkoumali švýcarskou krajinu. Zajímalo je, jestli má rozmanitost na úrovni krajiny stejný efekt jako na úrovni druhů. Použili k tomu satelitní snímky.

Rozmanitá krajina je stabilnější a produktivnější. Asi tak by se dal shrnout výzkum skupiny vědců, vedených Jacqueline Oehriovou z Curyšské univerzity. Její tým analyzoval sedmnáctiletou časovou řadu satelitních snímků. Hodnotili rostlinný pokryv a stabilitu celkem 4 974 plošek o velikosti od 6,25 do 25 hektarů. Vý- sledky výzkumu vyšly v časopise Nature Communications.

Ekologie není obor, v němž se dají hledat obecná pravidla, podobná fyzikálním zákonům, které platí za všech okolností a dají se vyjádřit pomocí matematiky. Když už se nějaké pravidlo přece jen podaří objevit, většinou brzo vyjde najevo, že má spoustu výjimek.

To ale neznamená, že ekologická pravidla jsou nezajímavá. Dvě takové zákonitosti, které sice nejsou univerzálně platné, ale hodí se jako námět výzkumu, popisují vztah druhové rozmanitosti k produktivitě a stabilitě. První z nich říká, že když se ekosystém skládá z většího množství druhů, má větší produktivitu. Druhá říká, že je rovněž odolnější vůči náhlým změnám podmínek, jako jsou třeba požáry, sešlap, bouřky nebo záplavy.

Vlastnosti ekosystému

Produktivita znamená v ekologii tempo, jímž daný ekosystém vytváří biomasu. Biomasa je hmotnost všech živých organismů v daném ekosystému v určitém čase. V suchozemských ekosystémech je zvykem vztahovat produktivitu k jednotkám plochy. Jelikož biomasu není vždycky praktické měřit přímo, ekologové ji občas odhadují z nějaké jiné, snadněji měřitelné veličiny. Může to být například pokryv nějaké části zemského povrchu rostlinnou hmotou. Podobně postupoval tým Jacqueline Oehriové.

Švýcaři používali jako měřítko produktivity plošek jejich albedo. Je to poměr odraženého slunečního záření k celkovému množství záření, které dopadne na nějakou plochu. Neboli: krajina porostlá lesem odráží méně slunečních paprsků než poušť. Vztah produktivity a počtu druhů má ještě jednu zajímavou vlastnost. Růst produktivity se s počtem druhů zpomaluje. Každý nový druh, který do ekosystému přidáte, zvyšuje jeho celkovou produktivitu méně než ten předchozí. Podobný vztah se dá pozorovat mezi počtem druhů v ekosystému a jeho stabilitou.

Nedostatky experimentů

Počet druhů ovšem není zdaleka jediný způsob, jak vyjádřit rozmanitost živé přírody. Ekologové ho často používají, neboť je relativně snadno měřitelný. Většinou počítají druhy jen v rámci některých skupin organismů, které si vyberou. Může to být třeba hmyz, ale už ne pavoukovci. Svoje experimenty provádějí na relativně malých plochách pokrytých stejnoměrným porostem. Na jejich části provedou nějaký zásah, třeba je pokosí, pohnojí či vypálí. Pak sledují, jak zásah ovlivní druhové složení ekosystému. Skutečná krajina je však méně stejnorodá než pokusné plochy ekologických experimentů.

Skládá se z množství drobných plošek. Každá hostí jiné rostliny a živočichy (například louka, les, mokřad, rybník). Proto je zajímavé, že podobná pravidla platí jak pro počty druhů uvnitř plošek, tak mezi ploškami navzájem. Stejné efekty fungovaly také napříč odlišnými mikroklimatickými podmínkami a nadmořskou výškou.

Plochy využívané odlišným způsobem na sebe navzájem působí. Třeba ta, že se živočichové stěhují z jedné plošky do druhé. Zlepšuje to fungování krajiny jako celku. Neznamená to ale, že je vhodné dělit chráněná území na malé ostrůvky obklopené zemědělskou nebo městskou krajinou.

Radek John

Bývalý vědecký novinář. V současnosti píše nejvíce o lodích.

  •  
      

Staňte se fanoušky

Přidejte se k nám na sociálních sítích.

Zapojte se do distribuce novin

Staňte se „Science Friendly“ kavárnou a nabídněte vašim hostům Science Café Revue. Pro více informací napište na info@screvue.cz

Inzerujte v novinách a na webu

Zviditelněte se pomocí jedinečného konceptu novin a webu Science Café Revue. Více informací na emailu inzerce@screvue.cz

Nejnovější