Science Café Revue

Ekonomika inspirovaná přírodními cykly

Zatímco lidé si lámou hlavu, jak recyklovat, upcyklovat (přeměna odpadu nebo nepotřebných produktů v nové materiály nebo produkty) a zajistit udržitelný koloběh zdrojů, v přírodě takový koloběh funguje odjakživa. Rostliny ke svému růstu využívají minerální živiny z půdy, sluneční záření a oxid uhličitý. Když rostliny odumřou anebo odumřou zvířata, která se jimi živí, organické látky z jejich těla se díky bakteriím a houbám rozloží zpět na minerální živiny – a koloběh se uzavírá.

Jenže tu by v celém procesu nesměl být nový hráč – člověk. Ten během posledních desetiletí začal do tohoto po miliony let fungujícího cyklu významně zasahovat. Dnes je více než kdy jindy zřejmé, že chceme-li se jako lidstvo vyhnout nedozírným ekologickým dopadům naší činnosti na ekosystém Země, musíme dělat něco víc než jen omezit spotřebu plastových brček.

Ekonomický rozvoj společnosti musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Skutečnost, že průměrný Evropan ročně spotřebuje 16 tun materiálu a jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému, tomu však příliš nenasvědčuje.

Zajímavou alternativu aktuálně převládajícího lineárního ekonomického systému (produkt se vyrobí, použije a zlikviduje) nabízí cirkulární ekonomika. Cirkulární ekonomika usiluje o tvorbu systémů, v nichž všechny myslitelné zdroje kolují v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší dobu. Čili úplně stejně, jako se to odjakživa přirozeně děje v přírodě.

Základními pilíři, o které se cirkulární ekonomika opírá, jsou efektivní využívání zdrojů, zejména pak těch obnovitelných, a design produktů, který umožní jejich návrat do oběhu. Tím se výrazně sníží množství odpadů.

Přirozeným důsledkem všech těchto změn by mělo být snížení produkce skleníkových plynů, ochrana přírodních zdrojů či to, že nebudeme muset řešit, kam s tunami odpadu,.

A pokud vás nepřesvědčí dopady ekologické, mohly by alespoň ty ekonomické. Společnost McKinsey & Company v roce 2015 spočítala, že v roce 2030 by cirkulární ekonomika mohla v Evropě generovat roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur ročně. Podle Evropské komise by nová průmyslová odvětví navázaná na zavádění cirkulární ekonomiky, měla vytvořit dva miliony pracovních míst.

Otázkou však stále zůstává, jak rychle dokážou firmy změnit své zaběhlé pořádky. Někdy se to daří i velmi rychle, tak se nechme překvapit. ●

 

Tereza Mašínová

Tereza vystudovala mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Laboratoři environmentální mikrobiologie na Mikrobiologickém ústavu Akademie Věd, kde se zabývá ekologií mikroorganizmů v lesních ekosystémech. Věnuje se také popularizaci vědy, je vítězkou souteže FameLab a s nadšením prednáší a píše o různých (nejen) biologických tématech.

  •  
      

Staňte se fanoušky

Přidejte se k nám na sociálních sítích.

Zapojte se do distribuce novin

Staňte se „Science Friendly“ kavárnou a nabídněte vašim hostům Science Café Revue. Pro více informací napište na info@screvue.cz

Inzerujte v novinách a na webu

Zviditelněte se pomocí jedinečného konceptu novin a webu Science Café Revue. Více informací na emailu inzerce@screvue.cz

Nejnovější